Skip to content

ALINA SPIRIDONOVA

Dijous 10 de juny | 17h
Sala Omega-Morente, Taller de Músics ESEM

RESERVA D’ENTRADES
Com a protocol per la COVID-19, la reserva d’entrades és unipersonal.