GERARD ENRIQUE | FESTIVAL TALENT 2020

                  

ATENCIÓ! Els registres són unipersonals. A cada DNI/NIE/Passaport li correspondrà una entrada, ja que es necessita poder registrar les dades de tots els assistents, degut a la situació d’emergència sanitària. 

Termini de reserva d'entrades tancat.