Skip to content

ATENCIÓ! Els registres són unipersonals. A cada DNI/NIE/Passaport li correspondrà una entrada, ja que es necessita poder registrar les dades de tots els assistents, degut a la situació d’emergència sanitària.